Odpowiedzialność społeczna

Zakład Poligraficzny POL-MAK angażuje się w życie lokalnej
społeczności. Poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i
aktywności sportowych zyskaliśmy wizerunek firmy
odpowiedzialnej społecznie. Zapewniamy bezpieczne i
zdrowe środowisko pracy.

POL-MAK jest uczestnikiem SEDEX od 2013 roku.

Dbamy zarówno o to, aby wykorzystywane

przez nas surowce pochodziły z kontrolowanych źródeł, jak i o możliwość

łatwej utylizacji naszych produktów po zużyciu.

 

 

Aktywizujemy osoby mniej uprzywilejowane zatrudniając pracowników niepełnosprawnych.
Mając na względzie ochronę zasobów naturalnych, dbamy o minimalizacje wpływu działalności na środowisko.
Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze produkty przez cały okres ich cyklu życia.
Dbamy, zarówno o to, aby wykorzystywane przez nas surowce pochodziły z kontrolowanych źródeł, jak i o możliwość łatwej utylizacji naszych produktów pozużyciu.

 

 

 

Od 2013 roku Pol-Mak jest uczestnikiem Sedex.

 

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) to globalna platforma opracowana w celu wymiany informacji o etycznych standardach produkcji w ramach łańcucha dostaw.
POL-MAK jest uczestnikiem Sedex od 2013 roku. Dzięki temu polski zakład stał się częścią międzynarodowej społeczności zajmującej się odpowiedzialnym biznesem, odpowiedzialnym pozyskiwaniem i ulepszaniem standardów etycznych oraz warunków pracy w łańcuchu dostaw. Aby utrzymać członkostwo w SEDEX, POL-MAK przechodzi audyt SMETA (SEDEX Member Ethical Trade Audit) – najczęściej stosowaną kontrolę etyczną na świecie.