Dofinansowania

 

 

 

 

1. Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji dekoracyjnych wyrobów papierniczych”.


Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji dekoracyjnych wyrobów papierniczych”.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji dekoracyjnych wyrobów papierniczych, będącej wynikiem prac B+R, objętych patentem.

Planowanym efektem/rezultatem projektu będą dekoracyjne obrusy oraz opakowania typu flowpack na podłożu bibuły tissue.

Wartość projektu: 11 900 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000,00 zł

2. Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji serwetek na podłożu typu Air-Laid”.

Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji serwetek na podłożu typu Air-Laid”.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji serwetek na podłożu typu Air-Laid, będącej wynikiem prac rozwojowych.

Planowanym efektem/rezultatem projektu będą serwetki dekoracyjne na podłożu typu Air-Laid.

Wartość projektu: 8 500 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 975 000,00 zł

1. Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowania z Unii Europejskiej pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii drukowania serwetek dekoracyjnych z bibuły o unikalnym składzie włókien konopowych."

Celem projektu jest prawidłowe wdrożenie pozytywnie zakończonych prac B+R zleconych oraz przeprowadzonych samodzielnie w postaci innowacji procesowej i produktowej.

Planowanym efektem/rezultatem projektu będą serwetki dekoracyjne na bazie bibuły tissue z włóknami niedrzewnymi.

Wartość Projektu: 8 154 900,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 607 500,00 zł

2. Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich pt. "Budowa jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 3356 kW dla Zakładu Produkcyjnego POL-MAK"

logotypy UE i FE

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej potrzebnej do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Jednym z czynników decydujących o realizacji jest konieczność zapewnienia energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne powstającego zakładu produkcyjnego i uniezależnienie się od lokalnych dostawców energii. Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie dostawę i montaż jednostki wysokosprawnej kogeneracji (o mocy 3356 kW) oraz późniejszą eksploatację instalacji.

Realizacja projektu obejmuje zakup i montaż jednostki kogeneracyjnej o mocy 3356 kW oraz działania promocyjno-informacyjne.

Wartość Projektu: 9 726 594,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 813 310,00 zł

3. Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich pt. "Wdrożenie innowacyjnych światowo produktów, jako rezultatów opracowanej technologii produkcji bibuły tissue z włóknami konopi"

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnych oraz zleconych Instytutowi Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, których efektem jest jeden paten europejski i dwa zgłoszenia patentowe. Rezultatem prac jest innowacyjny na skalę światową produkt – bibuła tissue z zawartością włókien konopi, której właściwości, dzięki zastosowaniu innowacyjnego procesu produkcyjnego, odpowiadają na szereg niezaspokojonych potrzeb producentów wyrobów higienicznych oraz wymagań konsumentów.

Realizacja projektu obejmuje zakup i montaż kompletnej linii produkcyjnej (stanowiącej innowację procesową) do wyrobu bibuły tissue, zawierającej elementy: linię do przygotowania masy, maszynę papierniczą, warstwownicę, system próżniowy, zestaw silników regulowanych, system sterowania procesem technologicznym oraz system do kontroli jakości produkcji bibuły. Linia zostanie umiejscowiona w nowo budowanej hali produkcyjnej, w Iławie, na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do której docelowo przeniesiona zostanie również produkcja serwetek dekoracyjnych.

Wartość Projektu: 35 722 205,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 19 924 500,00 zł

4. Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich pt. "Wdrożenie nowej technologii zadruku bibuły tissue o unikalnym składzie włókien konopowych z zastosowaniem autorskich parametrów reprodukcyjnych dla różnych struktur kałamarzy farbowych cylindrów rastrowych"

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii zadruku bibuły tissue, będącej wynikiem prac B+R, objętych zgłoszeniem patentowym.

Planowanym efektem/rezultatem projektu będą serwetki o doskonałym odwzorowaniu na bazie bibuły tissue u unikalnym składzie.

Wartość Projektu: 9 451 200,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 660 320,00 zł

5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

Nazwa Projektu: Wzrost konkurencyjności POL-MAK poprzez wdrożenie innowacyjnego laserowego urządzenia grawerującego zwiększającego ofertę przedsiębiorstwa.

Okres realizacji projektu: 10.01.2013 – 10.10.2013

6. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013

Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Nazwa Projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla produktów firmy POL-MAK.

Okres realizacji projektu: 1.07.2010 – 30.06.2012

7. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013

Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Etap I – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Nazwa Projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla firmy POL-MAK Sp. J.

Okres realizacji projektu: 1.11.2009 – 31.12.2009

8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 1.2. – Wsparcie rozwoju MSP

Nazwa Projektu: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w kompletną linię produkcyjną umożliwiającą wprowadzenie nowych produktów i usług.

Okres realizacji projektu: 8.11.2008 – 31.03.2009

Zgłoszenie nadużycia finansowego

 

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zgłoszenie nieprawidłowości