Kategorie
aktualności

Oświadczenie w związku z Covid-19

W związku z koniecznością ochrony Pracowników, Klientów oraz Partnerów Biznesowych, a także zapewnienia ciągłości działania informujemy, że w Zakładzie Poligraficznym POL-MAK zostały podjęte kroki, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych stron.
Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 jest bardzo dynamiczna. Dlatego pragniemy zapewnić, że na bieżąco śledzimy zmiany, aby wprowadzać w naszym postępowaniu korekty.  Dostosowujemy tym samym nasze postępowanie do zaleceń władz, mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie Pracowników oraz Partnerów biznesowych. Jednocześnie dbamy o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa naszych wyrobów.

 

Z poważaniem,

Właściciele Zakładu Poligraficznego POL-MAK