JAKOŚĆ

Na pierwszym miejscu stawiamy Państwa dobro i satysfakcję.
Naszą misją jest maksymalne spełnianie Państwa wymagań,
poprzez terminowe dostarczanie produktów: bezpiecznych,
zgodnych z prawem, o wysokiej jakości i w atrakcyjnej cenie,
a także spełniających Państwa oczekiwania co do estetyki
i funkcjonalności. Dla Państwa nieustannie śledzimy trendy
i badamy rynek, by w odpowiedzi na potrzeby,
wprowadzać do oferty nowe produkty.

Jakość jest cechą doskonałości i choć ludzie nie są doskonali, to powinni

dążyć do jej osiągnięcia.

 

 

 

Realizację tego celu pragniemy osiągnąć poprzez:

 

  • poznawanie i przewidywanie rodzących się potrzeb i pragnień Klientów;
  • stosowanie do produkcji najwyższej jakości materiałów;
  • sterowanie wszystkimi procesami mającymi wpływ na jakość wyrobów;
  • stosowanie i monitorowanie mechanizmów zapobiegawczych i korygujących;
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji załogi;
  • szybką i terminową realizację zamówień;
  • wprowadzanie na rynek nowych produktów, charakteryzujących się najwyższą jakością;
  • ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania, oraz indywidualną odpowiedzialność pracowników za jakość;
  • dbałość o to, aby procesy produkcji oraz użyte w niej materiały były pro-ekologiczne.
Certyfikaty i nagrody

 

Zakład poligraficzny POL-MAK posiada liczne certyfikaty, świadczące o

najwyższych standardach pracy i produkcji.

 

 

 

 

BRC Global Standard Consumer Products
 

Produkcja serwetek, talerzy i kubeczków odbywa się zgodnie z wymaganiami Standardu BRC Consumer Products – Personal Care and Household.

Standard BRC CP jest jednym z najpopularniejszych i najszerzej stosowanych standardów dla dostawców współpracujących z sieciami handlowymi przy produkcji wyrobów nieżywnościowych sprzedawanych zarówno pod własną marką producenta, jak i pod marką Klienta.

 


 

Certyfikat FSC

 

Certyfikat FSC® Kontroli Pochodzenia Produktu (CoC), przeznaczony jest dla przedsiębiorców branży papierniczej i drzewnej. Certyfikat ten stanowi dowód, że wykorzystywane w procesie produkcji surowce pochodzą z lasów certyfikowanych w systemie FSC, oraz innych kontrolowanych źródeł, a firma przestrzega określonych przez FSC praktyk w całym procesie produkcyjnym oraz w całym łańcuchu dostaw.

 

Wdrożone w firmie POL-MAK wymogi certyfikatu FSC umożliwiają kontrolę przepływu surowca na każdym etapie łańcucha produkcji, a w efekcie sprzedaż i oznakowanie produktów wytworzonych z materiałów posiadających certyfikat FSC® i innych kontrolowanych materiałów. Produkty naszej firmy spełniają wymagania kontroli pochodzenia produktu co potwierdza certyfikat FSC.

 

 

Pytaj o certyfikowane produkty FSC® w naszej ofercie.

 


 

Certyfikat ISO 9001 System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w zakresie produkcji bibułki tissue ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów. ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością. Wdrożone w firmie POL-MAK wymagania certyfikatu ISO 9001:2015 umożliwiają prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku.

 

 

 PLCertyfikat ISO 9001  ENCertificate ISO 9001

 

 

Certyfikat ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego pozwala na zidentyfikowanie aspektów środowiskowych i oszacowanie negatywnego wpływu działalności organizacji na środowisko naturalne. Wdrożone w firmie POL-MAK wymagania certyfikatu ISO 14001:2015 w zakresie produkcji bibułki tissue pozwalają m.in. na systematyczny nadzór nad działaniami mającymi wpływ na środowisko, szybsze wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawidłowości, mniejsze zużycie surowców, energii i materiałów, jak i redukcja wytworzonych zanieczyszczeń i odpadów.

 

 

 PLCertyfikat ISO 14001  ENCertificate ISO 14001

 

 


 

Produkt z Atestem

 

Certyfikat wydany przez PZH dla danego wyrobu zaświadcza o jego bezpieczeństwie dla zdrowia ludzi i/lub środowiska pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użytkowania.

 

 

 

 PL / EN PZH Serwetki papierowe
 PL / EN PZH Talerzyki papierowe
 PL / EN PZH Kubeczki papierowe
 PL / EN PZH Chusteczki higieniczne
 PL / EN PZH Papier toaletowy

 


Certyfikat OK compost

 

Produkty POL-MAK’u  przy zagwarantowaniu określonych warunków produkcyjnych, spełniają wymagania kompostowalności i mogą być opatrzone etykietą:
„OK compost HOME S1253” – dla serwetek wykonanych z bibuły tissue oraz białych talerzy. Jest to certyfikat, który potwierdza kompostowalność wyrobów w warunkach domowych.
„OK compost INDUSTRIAL S1253” – dla serwetek Airlaid. Ten certyfikat  potwierdza kompostowalność serwetek w warunkach przemysłowych.
Certyfikowane wyroby  mogą być produkowane w zakładach POL-MAK’u w Przeźmierowie, Batorowie i w Iławie. Punktem odniesienia dla certyfikacji „OK compost” jest zharmonizowana norma EN 13432:2000 – Opakowania – Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację (ang. Packaging – Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging).
Szczegółowych informacji o wymaganiach produkcyjnych i zasadach oznakowania wyrobów, udzielą Państwu nasi Przedstawiciele Handlowi i Eksport Managerowie.

 ENG Certyfikat Ok compost home-tissue-napkins

 ENG CertyfikatOk compost INDUSTRIAL- napkins

OK compost Home POL-MAK CertificateOK compost Industrial POL-MAK Certificate

 

Pytaj o certyfikowane produkty OK compost w naszej ofercie.

 

 


SWAN – Nordic Ecolabel

 

Nordic Ecolabel to jeden z najsurowszych i cieszących się największym uznaniem systemów certyfikacji środowiskowej na świecie. Produkty POL-MAK oznaczone Nordic Swan Ecolabel spełniają surowe wymagania dotyczące zdrowia, jakości i środowiska, przez co pomagają zmniejszyć wpływ na środowisko i przyczynić się do zrównoważenia konsumpcji i produkcji. Certyfikat gwarantuje naszym Klientom, że otrzymują produkt należący do najlepszych w swojej kategorii.

 

ENG SWAN – Nordic Ecolabel Licencja

ENG Szczegóły licencji SWAN

 

SWAN Nordic Ecolabel POL-MAK licence logo

 

Pytaj o certyfikowane produkty SWAN Nordic Ecolabel w naszej ofercie.